top of page
Škarpe in zidovi

ŠKARPE / ZIDOVI

Gradnja opornih, podpornih, ograjnih in okrasnih zidov iz različnih materialov, vključno z armirano-betonskimi, kamnitimi in zidanimi iz opeke je ena izmed naših dejavnosti. 

 

Prilagajamo gradnjo glede na namembnost, bodisi za ograje, zadrževanje zemljine, preprečevanje plazenja pobočij ali kot dekorativne zidove v vrtovih. 

Škarpe / Zidovi

bottom of page