top of page

Priklop Na Kanalizacijo

Priklop na kanalizacijo

Spremembe v skladu z Evropskimi normativi, so tudi v Sloveniji pospešile izgradnjo novih kanalizacojskih vodov.

Glavni vod je sicer izgrajen s strani občine, vendar priklop vsakega stanovanjskega objekta pa je v rokah posameznikov.

S kvalitetno strojno mehanizacijo to opravimo hitro in zanesljivo.

bottom of page